ECOPLUS

ECOPLUS
downloads
TECHNISCHE DATASHEET - ECO PLUS

Controle grondwaterniveau meting bij bronbemaling

Bij bronmaling wordt het belangrijk om de grondwaterstand niet dieper te laten zakken dan nodig. Enerzijds beperkt dit zettingen van de grond in de omgeving van de bouwput. Anderzijds wordt er dan niet meer water weggepompt dan nodig. Bij aanvang van de bronbemaling moeten de pompen volle debiet leveren, maar dit neemt vrij snel af.

voordelen

Hiertoe heeft Clasal de pompsturing ECO+ ontwikkeld die het debiet van de pomp aanpast naargelang de diepte van het grondwaterniveau. Hiertoe plaatsen we een sonde in een meetput. Deze regelt de snelheid van de elektromotor en bijgevolg het pompdebiet in functie van de waterstand. We hebben verschillende uitvoeringen naargelang het vermogen van de elektromotor. Bijkomend voordeel is dat er energie bespaard wordt, er minder slijtage aan de pomp komt en er minder water afgevoerd moet worden.

speciale uitvoering

Hydrostatische sonde is ook bij ons te verkrijgen

Type ECOPLUS
Uitvoering 4 kW / 5,5 kW
Sturing Frequentiesturing
Niveaumeting Hydrostatische sonde (RVS)